Med känsla för form,

funktion, olika träslag och ytbehandling bearbetas materialet med stor

hantverksskicklighet fram

till en färdig produkt.

 

Sallebyn 105, 464 63 Brålanda  •  Tel. 0521-350 94, Mobil. 070-666 29 13

E-post: sallebynsnickeri@telia.com  •  www.sallebynssnickeri.se