Stilrent modernt eller

gammaldags snickarglädje.

Det är kunden som

bestämmer, men vi kommer

gärna med tips och råd

om material och funktion.

Sallebyn 105, 464 63 Brålanda  •  Tel. 0521-350 94, Mobil. 070-666 29 13

E-post: sallebynsnickeri@telia.com  •  www.sallebynssnickeri.se