Med hantverkstradition och

professionella maskiner

skapas vackra träarbeten

 

    FÖNSTER

    DÖRRAR

    GLASPARTIER

    KÖKSINREDNINGAR

    TRAPPOR

    MÖBLER

 

Välkommen med ditt projekt.

 

 

Sallebyn 105, 464 63 Brålanda  •  Tel. 0521-350 94, Mobil. 070-666 29 13

E-post: sallebynsnickeri@telia.com  •  www.sallebynssnickeri.se